St. Thomas the Apostle School, 306 W. Jourdan Street, Newton, IL 62448